bài viết về"Một Chữ XẢ"

By Đoàn Văn Tiết

 

Subject: Đầu năm TÂN MÃO 2011 đọc bài viết về"Một Chữ XẢ"

Một chữ XẢ

Đề tài hôm nay là một chữ XẢ. Quí Vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp nắm chặt. Cố là chặt chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ.

Mới nghe đơn giản quá nhưng xét kỹ Quí Vị sẽ thấy tất cả chúng ta sống trên thế gian này ai cũng than buồn than khổ gốc tại cố chấp thôi chớ không có gì khác. Bây giờ muốn hết buồn hết khổ thì chúng ta phải làm sao? Phải xả phải buông bỏ. Buông bỏ thì hết khổ.. Như vậy quá giản đơn quá tầm thường. Chỉ cần Quí Vị thực hiện được điều chúng tôi nhắc thì sẽ bớt khổ ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả ?

Người thế gian luôn luôn nghĩ ai làm trái ý mình thì mình buồn mình giận. Buồn giận nên bỏ liền hay nên giữ mãi? Có người thường hay nói: "Con giận người đó hai ba chục năm không quên." Giận hai ba chục năm không quên thì nghe như khẳng khái lắm nhưng thật ra là dại là khổ chớ có hay gì đâu.

Quí Vị nghĩ trên thế gian này chung quanh mình nào xóm giềng thân tộc v.v... có bao giờ hoàn toàn không đụng chạm nhau đâu? Người ta nói vợ chồng như chén trong sống. Chén úp trong sống thế nào cũng có khua huống là xóm giềng thân tộc làm sao vừa ý mình hết mà trái ý thì mình giận. Giận rồi chứa trong tâm. Chứa là cố chấp. Giận một người chứa trong lòng giận hai người cũng chứa trong lòng. Nếu giận một trăm người thì sao? Chứa cả một trăm cái giận trong lòng làm sao chịu nổi.

Quí vị xét khi mình đang vui vẻ mà bỗng nhớ tới người mình giận thì lúc đó gương mặt quạu xuống liền. Sở dĩ chúng ta ngủ không ngon là cũng tại giận đó. Khi nào nằm nhớ lại hôm qua hôm kia ai làm trái ý mình liền nổi giận lên thì hết ngủ. Đó là chứa chấp oán hờn. Chứa chấp là khổ. Ta đang vui vẻ tươi mát mà chứa một cái giận cũng như đem cục than bỏ trong tay hay trong da trong thịt mình vậy. Nếu cục than bỏ trong tay trong da trong thịt thì sao? Nóng khó chịu. Vậy mà lòng mình chứa một trăm cục than thì người này khổ nhiều ít? Khổ thứ nhất là khô héo vì ngủ không ngon ăn không ngon. Giận quá làm sao ăn ngon ngủ ngon được. Khổ thứ hai là giận làm cho mình dễ xấu. Quí vị thấy mỗi lần nổi giận lên gương mặt mình thế nào? Nổi giận lên thì con mắt đỏ ngầu mặt đổi màu đổi sắc không còn tốt đẹp nữa. Cả trăm cái giận ở trong lòng thì nó đốt riết mình khô héo xấu xa. Như vậy ôm ấp cái giận mấy chục năm là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan?

Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý mình giận chút rồi bỏ đi xả đi. Giận làm chi ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: "Tăng hận bất cách túc" nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng còn vì vậy gặp việc trái ý cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ chớ không nên chấp chứa.

Người thế gian thường thích chứa chứa năm này qua năm nọ. Họ tưởng như vậy là hay là khôn mà không ngờ đó là tự chuốc họa vào mình tự đeo khổ cho mình chớ không có lợi gì hết. Vì vậy nên Phật dạy phải XẢ hết những giận hờn. Chứa chấp vừa bị khổ trong hiện tại mà còn khổ cả vị lai nữa.

Trong kinh Phật dạy người khi sắp bỏ thân này qua đời khác thì nghiệp thương và nghiệp ghét sẽ đi theo. Bởi vì thương ai thì ta nhớ người đó ghét ai cũng nhớ kẻ đó. Như chúng ta ngồi ôn lại trong lòng thì nhớ những người mình thương và những người mình ghét nhiều nhất phải không? Ghét không mất thương cũng không mất. Vì vậy càng chứa sâu thì khi nhắm mắt các nghiệp đó dẫn mình đi đến chỗ thương hoặc chỗ ghét.

Do đó khi chúng ta thọ thân sau nếu ôm ấp nghiệp ghét nhiều quá thì đến những gia đình gặp toàn chuyện buồn phiền hờn giận không vui. Có bao giờ chúng ta muốn gặp những người mình ghét không? Không muốn. Ai cũng muốn gặp người mình thương. Nhưng trong lòng thù oán nhiều quá thì nó sẽ dẫn mình gặp lại những người thù oán. Nên hiện tại khổ mà vị lai cũng khổ luôn. Điều này rất thiết yếu.

Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua phải quấy chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an thanh thản tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả.. Vì vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ thì phải xả đừng chứa chấp. Đó là điều thứ hai.

Điều thứ ba chúng ta đừng cố chấp ý kiến mình là đúng ý kiến người khác là sai. Bởi vì ở thế gian này không có gì là đúng cố định mà cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng "Tôi nghĩ thế này là đúng". Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng người thứ hai nói tôi nghĩ thế khác mới đúng thì hai cái đúng nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của mình người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết thì cãi lộn hay huề? Thế gian không ai chịu thua ai mình đúng thì người khác sai mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với mình mà họ cho rằng họ đúng thì mình bực lên liền và người kia cũng nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. Khẩu chiến không xong thì tới thân chiến.

Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta được an ổn vui tươi. Cần gì phải nhiều. Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái an vui. Ngược lại quí vị sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài bất mãn cái này bất mãn cái nọ bất mãn con cái bất mãn vợ chồng bất mãn xã hội... Mấy chục năm cứ nhăn nhó hoài uổng một cuộc đời. Cho nên mình phải vui tươi xả bỏ có mấy mươi năm ngắn ngủi sống làm sao cho thảnh thơi tạo phước lành để khi nhắm mắt được đến cõi lành ở đó mà buồn giận làm chi cho khổ.

Vậy mong Quí Vị nghe hiểu ứng dụng tu để tất cả chúng ta sống trên thế gian này lúc nào cũng tươi cười không còn buồn bực. Đến lúc nhắm mắt ra đi chúng ta cũng vui luôn. Đó là kết quả tốt đẹp của người Phật tử khéo tu./.


THÔI HÃY BUÔNG BỎ

( Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật

để tặng các thân hữu)

Sinh ra thân giả tạm

Chịu nhiều nỗi đắng cay

Sinh già bệnh rồi chết

Luật vô thường - chẳng sai.

Đúng mãi!

Chào đời bàn tay trắng

Khi chết - trắng đôi tay

Tội phước vẫn tồn tại

Kiếp sau theo ta hoài.

Nghiệp lực!

Ta sống nên tỉnh thức

Xác thân không của ta

Chết rồi thân hủy hoại

Định luật cõi ta-bà.

Xót xa!

Tài sản rồi cũng mất

Vật chất chóng tiêu tan

Vạn pháp đều như thế

Trần gian mãi vô thường.

Đáng thương!

Sống thiểu dục tri túc(1)

Không tham đắm lợi danh

Nên vun bồi đạo đức

Tránh nghiệp ác - làm lành.

Nhân thiện!

Khi ta già bệnh chết

Tất cả chẳng theo ta

Xác thân tan rả hết

Nghiệp lực mãi theo ta.

Thức tỉnh!

Chấp nhận đời như thế

Buông bỏ(2) không thiết tha

Danh lợi với tiền tài

Luôn cả thân nhân ta ....

Từ giả!

Tình thương còn ở lại

Nếu ta biết giúp đời.

Thân nhân còn thương tiếc

Nếu ta yêu mến người.

Nhân ái!

Nếu buông được tất cả

Không còn tham sân si...

Sống bao dung hỷ xả

Thân tâm thường an lạc.

Quý thay!

Minh Lương Trương Minh Sung

Cali .ngày 08 / 12 / 2010

(1) Muốn ít - biết đủ

(2) Cố chấp là nắm chặt . Buông xả là buông bỏ

More...

MỜI XEM: Thiên Tài Hội Họa

By Đoàn Văn Tiết

More...

THƯ TÌNH TUỔI 90

By Đoàn Văn Tiết

 

THƯ TÌNH

Em yêu quý

Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời.

 Hình như mưa... Mắt anh  mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống.

 Thằng chắt nội nói mắt cụ nhìn không rõ nữa cụ đi đâu để cháu dắt.

 Nó nói thật em nhỉ? nhưng mình cần gì nó dắt ví thử có em đến ngoài ngõ kia anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một sao?

 Anh vẫn khoẻ !

 Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ.

Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc....

 Sáng nào anh cũng đi thể dục đi từ mép giường ra tới... bậc cửa sổ vị chi là bốn bước !!!  Bốn bước mà đi mất hai giờ mồ hôi đổ vã ra sảng khoái ghê!

Nay con cháu đông rồi anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa các cháu giúp ông.

Nhưng khi viết thư cho em anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè! đến... đúng mùa đông thì xong !(mỗi ngày anh viết quần quật được.... hai dòng )

Ngày nào viết đến ba dòng thì anh phải truyền một lọ sérum.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ chúng mình chạy ào ào trên bãi biển Nhatrang...

Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ !

Còn anh thì chạy theo sau nhìn em thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển Nhatrang mà nhớ mãi....

Giờ vẫn nhớ đấy ! em có tin anh ?

Hôm rồi nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển.

Ðịnh nhấc chân bước định hổn hển nhắc lại lời em nói: thích quá cơ! nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì.... gió biển thổi !!!

Nay anh nhận được tin em đã hết ốm đã ăn được mỗi bữa... năm thìa cháo bột mà anh mừng quá ! Ăn năm thìa là tốt rồi ăn nhiều quá không nên em ạ!

Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn... bốn thìa thôi là thấy no căng.

Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi tự dưng thèm cơm nguội cá kho ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc đau tê tái!

Anh nhắc nhé nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài.

Hôm qua mấy đứa cháu bảo ông ơi ra sân hóng mát gió nồm mát lắm ông ạ! Theo chân nó vừa ra tới sân ngọn gió nồm suýt thổi anh... bay lên nóc nhà may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80.

Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng:

Em đấy hả ?

Khi nghe tiếng thùm thùm tức là: Anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ.

Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là: anh đang hôn em.                                                 

Nhớ hồi ấy anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời em cười rất to.

Giờ anh nhìn lại đôi tay mình hình như tay ai nhìn rất tội.

Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc sợ quá nên thôi.

Em ngủ ngon không?

Anh chợp mắt từ chập tối.. đến khoảng 9 giờ là dậy ngồi nhìn ra trời đêm.

Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá!

Anh bảo: thì đến khi ông ra đi xuống đất ông ngủ cả ngày lo gì ?

Thỉnh thoảng anh vẫn mở máy tính xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy . thấy rất vui.

Chắc giờ mấy ông mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa lâu chẳng thấy ai vào blog nữa.

Lũ cháu hỏi ông ơi: Blog là gì ?

Thời buổi tân tiến mà! Chúng nó bây giờ chẳng có Blog.

Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô thích thật!

Thời buổi giờ hiện đại quá mình chẳng biết gì.

Nhà anh có cái máy giặt con cháu nó đi làm điều khiển từ xa điều khiển cả robôt.

Anh ngồi rôbốt nó đến nó cởi áo anh ra nó gội đầu cho anh tắm táp rồi còn mang áo quần đi giặt.

Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ.

Máy chữ không cần đánh muốn viết gì chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả.         

Ai đời anh viết:

Em ơi anh nhớ em lắm!

nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ nó đánh thành:

Phem phơi phanh phớ phem phắm!

Thế mới bực !!!

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh bằng em thế nghe ngọt ngào....

Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.

Anh đợi thư em.

Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.

Anh dừng bút.

Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió nghe em !

Anh

More...

MỜI CÁC BẠN XEM clip XẾP HAI NGƯỜI VÀO 1 HỘP NHỎ

By Đoàn Văn Tiết

More...

24ĐIỀU ĐÀN ÔNG CẦN BIẾT QUÍ BÀ NÊN XEM

By Đoàn Văn Tiết

 

24 điều đàn ông không nên bỏ qua quí bà coi giùm 

Những lời khuyên y khoa triệu chứng lâm bệnh..rất hữu ích

Vui văn thơ  nghệ sĩ nhưng chớ bỏ qua coi thường những lời

khuyên cảnh báo.phòng bệnh hơn chữa bệnh.Rất nên đọc và lưu ý.

Mùa Noel  và New Year sắp tới kính thân chúc quý vị Merry và Happy

in everyday and eveything. Xin đọc kỹ 15 điều.Đàn ông hay quên

nhưng đàn bà hay nhớ.Vậy xin chuyển bài này làm quà đó thôi.

Cám ơn Quý Vị. Thăng cao Nguyển Cám ơn Anhưunguyen post.5/12

 

15 điều đàn ông không nên bỏ qua

Những dấu hiệu nên để ý... để tránh tai họa về sức khoẻ.                                           

Các vụ đau đớn hay bệnh tật thông thường rất có thể là chẳng có gì quan trọng... nhưng đôi khi lại cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta cẩn phải cẩn thận cân nhắc những gì phải làm mỗi khi sự việc xẩy ra cho chúng ta.

1- Khi không (bỗng nhiên) thấy tức thở

Lý do: có thể là do nghẽn mạch phổi (pulmonary embolus)

Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim.

Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

2- Tim đập rộn trong khi đang ngồi yên

Lý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack)

Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) . Nên liên lạc với bác sĩ ngay

3- Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giường

Lý do: có thể là do huyết áp thấp

Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng đươc gọi là "huyết áp thế đứng thấp" (orthostatic hypotension) gây ra bởi sự loại nước (dehydration) bệnh tiểu đường bệnh Parkinson bệnh trụy tim hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp.

Một lý do khác có thể là chứng "chóng mặt tư thế nhẹ " (benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán

4- Nước tiểu rò rỉ

Lý do: có thể là do chứng xón đái (urinary incontinence) mà nguyên nhân không phải vì lão hoá nhiểm khuẩn đường tiểu (urinary tract infection-UTI) bệnh tiền liệt tuyến dây thẩn kinh bị ép. hoặc tiểu đường

Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan

5- Đầu đau như búa bổ

Lý do: có thể là do xuất huyết não

Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn ói mửa và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp

 

6- Mắt bị sưng vù

Lý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis)

Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.

 

7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)

Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩn

Nhận xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo nhức đầu ói mửa song thị nửa ngủ nửa thức cổ cứng đơ sưng ở sau tai sốt nhiều và liệt mặt.

 

8- Tự nhiên giảm sút ký

Lý do: có thể là do ung thư.

Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính.

Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder) trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.

 

9- Đột nhiên đau háng

Lý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn

Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.

 

10 - Đau nhói gan bàn chân

Lý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy)

Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thẩn kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt

 

11- Vết thâm tím mãi không tan

Điều gì xẩy ra: bệnh tiểu đường

Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân).

Nên tìm cách giảm cân ( giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu) tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.

 

12 - Răng đau buốt khi ăn xô cô la

Điểu gì sẽ xẫy ra: viêm lợi

Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng.

Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trươc khi làm sâu răng

 

13 - Vòng eo rộng 42 inch

Điều gỉ sẽ xẩy ra: bất lực

Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại thắt vừa dây lưng 34 inch

 

14 - Mắt thoáng không thấy gì - chỉ trong một giây

Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke)

Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất.

Đột nhiên bị tê nói liú lưỡi hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thỉ phải gặp bác sĩ ngay 

 

15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn)

Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina)

Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ lúc có lúc không được bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành không ổn định" (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực cần phải đi bệnh viện

 

16 - Đau lưng nhiều

Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm)

Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng nghỉ ngơi uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này -kém phần nguy hiểm hơn-là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo. 

 

17- Ngổi lâu trên ghế không yên

Lý do: có thể do các cơ lưng bị căng thẳng

Nhận xét: Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ vai và lưng dưới

 

18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp

Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn

Nhận xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo huyếp áp mỗi năm một lần nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90 bạn nên tập thể dục nhiều hơn tìm cách sụt cân giảm sodium trong chế độ ăn uống ăn loại cá tốt cho tim uống nhiều vitamin C.

 

19 - Tay bị run khi tập thể dục

Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt

Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run

 

20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng

Lý do: do bạn đã quá chén

Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán khí sắc khả năng phối hợp và quân bình sự nhạy cảm với đau đớn khả năng sinh dục... Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu

 

21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân

Lý do: nhiểu triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture)

Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể xương tự tái tạo. Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì.

Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuẩn. 

 

22 - Đau như cắt ở bụng

Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân: vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng.

Nhận xét: Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời

 

23- Cẳng chân bị đau và sưng to

Lý do: có thể làdo chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis -DVT)

Nhận xét . Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn.

Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi

 

24 - Tiểu tiện bị đau

Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái)

Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm triển vọng đươc chữa khỏi.

Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên

 

15 điều đàn ông không nên bỏ qua

 (bài do bạnThiệu Vũ giới thiệu)

So với phụ nữ đàn ông thường được xem là chểnh mảng hơn trong việc chăm lo sức khỏe bản thân. Khi gặp những triệu chứng như sốt ho đau... họ ít để ý vì lý do từng lướt qua nhiều lần như thế.

Tuy nhiên bệnh nguy hiểm như ung thư lúc khởi phát triệu chứng không có gì nghiêm trọng dễ lầm lẫn với cảm ho thông thường nhưng lại không dễ dàng lướt qua nếu không phát hiện sớm can thiệp kịp thời. Dưới đây là một số triệu chứng ung thư thường gặp ở phái mạnh song có khi lại không được chính chủ nhân quan tâm:

1. Xuất hiện khối lạ ở ngực: Ung thư vú ở nam tuy không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra. Bất cứ khối lạ nào xuất hiện ở vùng ngực cũng cần được kiểm tra cẩn thận đặc biệt khi có các biểu hiện kèm theo như: da bị lõm nhăn nhúm đỏ hoặc tróc vảy ở nơi có khối lạ. Núm vú bị đỏ co rút hoặc chảy dịch.

2. Đau: Thường gặp trong rất nhiều bệnh lý khác nhau và cũng không loại trừ ung thư. Vì vậy khi có biểu hiện đau dai dẳng nên đến bác sĩ để tìm nguyên nhân.

3. Những thay đổi ở tinh hoàn: Một số ca ung thư tinh hoàn phát triển nhanh và gây tử vong cao. Do đó trừ trường hợp bệnh bẩm sinh hoặc trẻ nhỏ nam giới nên biết tự kiểm tra tinh hoàn của mình và không nên bỏ qua khi thấy một số bất thường như tinh hoàn to ra hoặc teo lại cảm giác nặng hoặc căng đau.

4. Nổi hạch: Nếu thấy hạch ở nách cổ hay bất cứ chỗ nào trên cơ thể to ra nhanh hoặc sưng tấy trong thời gian dài (hơn một tháng) thì nên kiểm tra vì có thể đó là hạch trong bệnh lý ác tính.

5. Sốt: Có vô số nguyên nhân có thể gây sốt. Trong trường hợp sốt không tìm được nguyên nhân rõ ràng mọi người cũng có thể nghĩ đến bệnh ác tính vì bệnh này gây sốt ở vài thời điểm nào đó và thường xuất hiện sau khi ung thư đã xâm lấn nhiều nơi.

6. Sụt cân: Cân nặng có thể dao động nhưng hầu hết không thay đổi nhiều. Nếu một người mất 10% trọng lượng trong thời gian ngắn (khoảng một tuần) thì cần thăm khám ngay.

7. Đau bụng: Bất cứ trường hợp đau bụng nào cũng cần theo dõi cẩn thận nhất là khi có những bất thường khác kèm theo như vàng da thay đổi thói quen đại tiện...

8. Mệt: Triệu chứng mệt rất mơ hồ và cũng có nhiều nguyên nhân gây mệt mà không nhất thiết là do bệnh tật. Giống như sốt triệu chứng mệt có thể xuất hiện khi ung thư phát triển. Tuy nhiên mệt cũng có thể xảy ra ở giai đoạn sớm của ung thư bạch cầu ung thư trực tràng dạ dày. Nếu bạn thường xuyên mệt mỏi và không giảm khi nghỉ ngơi thì đó là lúc nên đi khám bệnh.

9. Ho dai dẳng: Không nên bỏ qua tình trạng ho kéo dài 3-4 tuần không khỏi. Ngoài những nguyên nhân thông thường như cảm cúm dị ứng ho còn là biểu hiện một số vấn đề như viêm phế quản mãn tính trào ngược dạ dày thực quản và cũng có thể là ung thư.

10. Khó nuốt: Nhiều người than phiền về tình trạng khó nuốt nhưng tìm cách sống chung với nó lúc đầu khó ăn thức ăn dạng đặc nhưng về sau ăn thức ăn dạng lỏng cũng khó. Có thể đây là chỉ điểm bệnh ác tính như ung thư thực quản.

11. Những thay đổi ở da: Cần hết sức cảnh giác khi thấy các nốt ruồi lớn nhanh đột ngột đau dễ chảy máu khi chạm vào. Ngoài ra thay đổi màu sắc da bất thường cũng cần được đánh giá cẩn thận.

12. Chảy máu bất thường: Bất cứ khi nào có hiện tượng chảy máu ở những vị trí trước giờ không thấy thì nên đi khám bệnh. Các triệu chứng như ho khạc đàm có máu đi tiêu tiểu ra máu nôn ra máu đều là các dấu hiệu bất thường cần được chú ý.

13. Thay đổi ở miệng: Với những người hút thuốc cần hết sức lưu ý khi thấy trong miệng lưỡi có nhiều dát hoặc mảng trắng xuất hiện. Đó có thể là bạch sản niêm mạc miệng và có khả năng tiến triển thành ung thư.

14. Vấn đề tiết niệu: Tình trạng phì đại tuyến tiền liệt với những khó chịu về đường tiểu như tiểu khó tiểu lắt nhắt và cảm giác đi tiểu không hết rất thường gặp ở người trung niên. Tuy nhiên cần theo dõi cẩn thận và kết hợp với cận lâm sàng để có sự can thiệp sớm vì phì đại tuyến tiền liệt cũng có khả năng chuyển sang ác tính.

15. Khó tiêu: Tình trạng ăn không tiêu kéo dài cần được thăm khám kỹ nhất là đối với người lớn tuổi nhằm loại trừ bệnh lý ác tính trước khi nghĩ đến những nguyên nhân phổ biến khác.

Nếu tự bản thân cảm thấy không yên tâm về bất kỳ dấu hiệu lạ nào của cơ thể tốt hơn hết quý ông nên chịu khó đi "thăm" bác sĩ và có kế hoạch thăm khám định kỳ để giữ vững danh hiệu phái mạnh trong mắt mọi người

                                                                                                                                FW từ LÊ DUY NĂNG

More...

MỜI CÁC BẠN XEM ẢNH (Lê Duy Năng)

By Đoàn Văn Tiết

More...

BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG!

By Đoàn Văn Tiết

 

BP vừa nhận được email của chị BBI được Fw từ anh Cao Đường BP xin trích lại:

"...CĐ mới phone về gặp Cao Vân ... chị ta khóc quá ... làm vợ chồng CĐ phải xin cúp phone !!? lỡ xúc động quá .. có gì ?? không biết làm sao ?? . Nghe nói CV chuẩn bị về Saìgòn để Hóa trị trước mắt là Hóa trị 6 lần ( mỗi lần 5 triệu VN ) đáng lý sau khi mổ xong thì 1 tuần sau phải vào Hóa trị nhưng vì không có tiền nên phải xin về nhà để lo chạy mượn bạn bè rồi mới xuống Sàigòn để xin Hóa trị ... "

ảnh Cao Thị Vân

Cao Thị Vân là bạn học cùng lớp với chị Bông Bí chị Hoa Tím anh Cao Đường... nhà là lò rèn ở ngã tư cây xăng đầu dốc xuống bến xe chợ mới. BP tin rằng với truyền thống tương thân tương trợ của đồng hương Bình Long có sẵn chúng ta hãy chung tay góp gió thành bão để giúp đỡ chị Cao Thị Vân điều trị bệnh ung thư ngực.

Các bạn ở Việt Nam có thể liên lạc trực tiếp qua số điện thoại 0651 3680972.

Đối với đồng hương hải ngoại BP chưa được thông tin sẽ đóng góp thế nào chị BBI và anh CĐ cho ý kiến.
-----------------------------------------------------------------
Tiết ghé thăm blog"vườn cao su bìnhlong" đọc được bản tin này xin đăng lại để Thầy cô và các bạn rõ và giúp đỡ Vân
(Blog: Vườn cao su Bình Long 
Bầu ơi thương lấy bí cùng! 
http://anlocbinhlong.blogspot.com/2010/10/bau-oi-thuong-lay-bi-cung.html )

More...

cười chút chơi!

By Đoàn Văn Tiết


Công Xúc tu sỉ

Một chị nhà quê ra tỉnh đang đi dạo trên đường Lê Lợi áo bà ba tuột nút để lòi hết một bên vú bà con đi đường ngoái cổ lại địa quá chừng nhưng chị vẫn tỉnh bơ tản bộ chị thấy ai cũng quay lại nhìn mình nhưng không hiểu chuyện gì.
Bỗng một anh chàng cảnh sát tiến về phía chị:
- Chị bị phạt vì tội công xúc tu sỉ.
Ngạc nhiên cùng cực chị trố mắt nhìn viên cảnh sát:
- Tại sao lạ vậy tôi có làm gì đâu ?
Viên cảnh sát hất hàm:
- Thế chị để lòi cái gì ra ngoài kia ?
Hoảng hồn chị nhìn xuống ngực mình rồi la lên:
-
Ối giời ôi ! Chết tôi rồi tôi để quên con tôi trên xe buýt!

More...

NHƯ MỘT GIẤC MƠ

By Đoàn Văn Tiết

 

Chào các bạn!

Mình là Trần Thị Cam - Tên mình nghe không được mỹ miều vì mình được sinh ra ở Xa Cam Bình Long nên ba má mình mới đặt tên đó để kỷ niệm đó mà (hơi dài dòng một chút)

Mình là học sinh trường Trung học Bình Long từ niên khóa 1965 - 1970.

Vào mùa hè năm 1970 gia đình mình về Sài Gòn. Từ đó mình phải xa thầy cô bạn bè.... Sau 40 năm biết bao lần mình nhớ về mái trường thân yêu nhớ thầy cô bạn cũ mà chưa một lần được trở về...Rồi như một giấc mơ mình đã có mặt trong buổi họp mặt Nhớ Trung học Bình Long ngày 1/1/2011.

Lần họp mặt này mình được gặp lại một số bạn chung lớp gặp nhau ai cũng vui mừng hỏi thăm nhau chuyện làm ăn gia đình con cháu. Nhưng rất tiếc còn một số đông các bạn không có mặt hy vọng lần họp mặt năm tới mình sẽ gặp các bạn.

            Các bạn ơi! Mình rất vui   mình thấy cuộc đời giống như sang một trang mới...Sau mùa hè năm 72 đó tan tác mỗi người một nơi mình không còn liên lạc được với bạn nào cả. Mới đây nhờ bạn Trịnh Thị Luyện (Thu) chung lớp với mình đã cất công đi tìm mình còn đăng báo nữa... May mắn mình và bạn đã gặp nhau nhờ đó mình mới liên lạc được nhiều bạn khác và mình đã có mặt trong buổi họp lớp vửa rồi. Luyện ơi mình cám ơn Luyện rất nhiều cám ơn tình cảm bạn đã dành cho mình; Mình mong những lần họp mặt sau đông hơn vui hơn và tình bạn chúng mình mãi gắn bó.

            Sau cùng mình xin tặng các bạn mấy vần thơ mình mới "sáng tác" các bạn đọc xong đùng cười...thơ dở quá.

            Thân chào các bạn.

Bốn mươi năm trở lại

Dấu tích xưa không còn

Bạn bè tóc đã bạc

Thầy cô còn bạc hơn

Ngay trên nền trường cũ

Mộ bia ba ngàn nguời

Xác thân vùi một hố

Viếng nhau hàng lệ rơi

"Bảy hai" mùa hè đó

Tan tác người một nơi

Hôm nay nhìn thấy mặt

Nở trên môi nụ cười

Dù da nhăn tóc bạc

Mà tâm hồn vẫn tươi

Năm sau gặp lại nhé!

Vẫn trên môi nụ cười.

                                                                                                            T.T.Cam

                                                                                              Cựu HS TH Bình Long 

More...

MỜI ĐỌC BÀI VIẾT VỀ BÌNH LONG của NGUYÊN LỘC

By Đoàn Văn Tiết

         

XA QUÊ

Quê hương ai cũng có một điều gì đó về quê mình anh chị  tôi và chúng ta đều như thế cả. Mỗi người khi ra đi phải rời xa quê mình đều có những lí do khác nhau thậm chí người ở lại cũng có lí do riêng mình. Ai cũng yêu thương nơi mình sinh ra lớn lên cho nên lúc nào đó khi buồn hoặc khi vui đều nhắc đến quê mình với tấm lòng thân thương trìu mến dẫu là cảnh khổ hay hình ảnh vui ta đều san xẻ. Không biết mọi người ra sao chứ riêng tôi chỉ xa nơi này có ba năm thôi ba năm ấy trong tôi nó dài dằng dặc lúc nào cũng nhớ cũng thương những điều tốt đẹp và ngay cả những cái xấu trên quê hương này.

Một vùng đất  đỏ bazan với những con đường hết lên rồi xuống dốc chỉ có dốc mà thôi chúng tôi thường hay trêu đi xe đạp lên không cần thắng xuống không cần đạp vẫn theo ý mình cao su trải dài đến tận cuối chân trời một màu xanh xanh ngắt của sự sống.Những ngày nghỉ học rủ rê mấy thằng bạn chung lớp hẹn hò vô nhà thằng bạn nơi Quản lợi đường đi không xa lắm d9nh2 đi bộ con dường đi không thèm đường nhựa mà chọn con đường tắt ngang qua rừng cao su đường chỉ là lối mòn công nhân đi cạo trút mủ cứ gập ghènh lên xuống đôi khi còn vấp ngã khi ngã đã đau còn bị bạn cười thật xấu hổ cho những chàng trai ngoài phố chợ. Phải chi đi một lèo cho cam đàng này ghé lột mủ dây còn trên cây cuốn lại đem về nhà làm xe kéo chơi hoặc mùa hạt nô vỏ của nó cứng tách ra trông giống mặ người dùng hai mảnh ghép vào nhau thành chong chóng tổi quay vù vù thích  chí lắm cái hột dùng tre và chỉ làm chong chóng máy bay thôi lắm thứ trò chơi phải vậy thôi đâu vào đến nhà bạn chơi chưa đủ lâu lâu mới có dịp mà thông cảm rủ bạ bẻ xuống vướn hơi xa đấy xa thì xa có ăn được rồi ừ thì đi giờ đang là mùa mít cả lủ chỉ cần hai trái đủ rồi không lẽ đi về không hà tặng thêm mỗi đứa một trái về gọi là quà của bạn tối về có đau bụng Tào tháo rượt đừng kêu khổ. Bạn be là thế đấy chỉ nghĩ đến chơi và ăn mà khi có ăn được rồi thấy rảnh là hùa nhau "Vô mày chơi nũa nhe!" câu hỏi ghe mà nhói tim run sợ lủ bạn bè.

 Quê hương chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mưa với nhiều ngày dai dẳng rả rít lải nhải mưa dầm dề ướt át than van cho những mối tình tan vở   bầu trời xám xịt khóc thương nhớ nhung u hoài lần tìm không thấy không thấy ánh mặt trời mặt đất bùn lầy nhảo nhoét níu lấy chân người.mưa dồn lại chảy thành dòng như suối lôi theo rác mang những thứ thừa thải trong cuộc đời vào những miệng cống rủ rê dụ dỗ chen chúc nhau trong cái mồm há hốc toang hoác không biết bao nhiêu là đủ.  Đi học đầy gian khổ áo thì trùm kín từ đầu đến chân thế mà đến trường vẫn ướt hay so sánh như chuột lột. nếu nó ướt hai chân đỡ khổ sắn quần lên đàng này gió thổi tạt nước mưa vào trong cổ thế là áo trắng trở thành áo da ngồi trong lớp người nhẹp lạnh buốt run lập cập ngồi mà chờ hơi nóng trong người toả ra cho khô thôi thì chịu vậy chứ không có cách nào tốt hơn cả. Dấy là những anh chàng sống ngoài đường nhựa chứ mấy chàng ở trong vướn trời mưa đường trơn té lên té xuống lộp độp khổ sở trầy trật ra đến trường là cả một kì công dẫu cho cái áo trắng giờ nhuộm màu của đất thành áo cháo lòng chẳng có gì buồn học chữ có thêm chữ nhẫn trong tâm ai ở xứ này mà chẳng thế.  Nắng hình như mặt trời chiếu thẳng vuông góc với vùng này hay sao ấy nóng` khủng khiếp có bao nhiêu lửa dồn hết vào cái xứ này trang trải đều ra rộng khắp nắng chẳng tha thứ gì lá khô héo ũ rủ sưng xỉa trách cứ mặt trời mặt đường nhưa nhảo ra dẻo kẹo đóng dấu bàn chân cái nóng tưởng chừng nào bỏ trứng vào túi áo đi ra ngoài nắng coi chừng chín ăn được luôn khỏi cần nấu dòng suối đi ngang qua thị xã cạn kiệt trơ ra sình lầy rác rến ngay trên chổ mấy bửa trước còn là vũng nước nho nhỏ mà giờ thành vũng bùn loang loáng đôi chổ nức nẻ gió chẳng hay gì chỉ toàn hơi nóng làm da khô thêm mông mốc người choắt lại héo gầy đôi lúc bụi và gió hợp cùng nhau tạo nên những điệu vũ trên trời xanh trong veo rác rến theo cơn gió bay bay cứ xoay xoay mãi đưa về chốn trời xa. Nhà cửa phố xá nhuộm mọt màu đỏ ối như thời gian lâu lắm rồi không ai chăm sóc vậy mà trước đây người ta sơn vôi màu trắng màu vàng đấy chứ. Nhớ nắng với mưa mới lạ.

Thương con dường từ nhà đến chợ về sáng trời còn tối lắm những căn nhà hai bên đường còn đang ngáy ngủ những người trồng rau cải với quang gióng nặng kĩu kịt cùng ánh đuốc bập bùng chập chờn như ánh ma trơi lởn vởn nơi trẩn thế họ chuyện trò râm ran cái âm thanh lao xao xen hơi thở  mệt nhoc tiếng lóc cóc bánh xe tự chế lăn trên đường mang đầy hy vọng đượctrúng buổi chợ có  nhiều tiền đầy hi vọng. Nơi đó những buổi trưa đi ngang qua có sòng tài xỉu bông vụ mà lâu lâu cũng có ghé dòm vào với những tiếng chưởi thề gây gổ loạn xị. Thương con đường Đại lộ hoàng hôn hai bên là hai hàng cây huỳnh liên bông vàng rực trái của nó làm đồ gỏ nhịp song loan nơi đó có tượng Chúa Kito dang tay chờ đón đôi tình nhân thương yêu hò hẹn. Công viên Tao phùng để mọi người gặp gỡ trong những ngày vui. Đồi Đồng long với sườn đồi thoai thoải bên cạnh là ruộng lúa một vụ vào ngày gần tết chín  vàng cả chân đồ. Thương con đường đến trường có cây hoàng lan của nhà nào đó sáng sáng toả hương thơm quyến rủ đê mê suốt cả con đường. Nhớ sự cám dỗ của ông bán kem cây dụ dỗ bằng những mản biểu diễn chạy xe đạp như gánh xiếc trẻ con xúm xít reo hò thán phục tưởng thưởng bằng việc ủng hộ mua thùng kem hết sạch. Nhớ thương nhiều lắm

Chợ là nơi hằng ngày tôi đến vào mỗi buổi sáng buổi chiều phụ cha mẹ dọn hàng nơi đó có biết bao người thân quen một ông lão cao lêu khêu lúc nào cũng đội chiếc nón lá xùm xụp chuyên rình mò trôm vặt. Chợ có một anh làm nghề khuân vác. đẩy xe ba gát hay hát nghêu ngao bài sáu câu vọng cổ "Tình anh bán chiếu"trong cơn say.. Người chị bán bún riêu kế bên nhà cứ sáng sớm bắt tôi phải mua mở hàng lấy may trong   làm cho tôi ngán ngược hay bà mập thù lù ăn xin trong chợ đi không nổi mà lết trên cái vỏ xe củ lỉ mòn vẹt vì thân năng kéo lê miêng ê a than van  rầu rỉ gợi lòng thương cảm. Những người cạo mủ quen biết gia đình từ khi nảo khi nao cứ tới chủ nhật kì lương ùn ùn kéo nhau ra chợ mua hàng trên những chiếc xe thường ngày chở mủ. Những người dân lao động vất vả ngày ngày cắm cúi bên gốc cây cho dòng sữa trắng họ đi thật đông như trải hội hàng hóa ngày hôm đó có cái gì và có bao nhiêu cũng hết người bán người mua đều hể hả .Xấu có tốt có vui có buồn có tất cả chỉ mà nhớ

Nhớ về những người trong xóm đã từng chịu vất vả nhọc nhằn sau khi bị tai nạn cháy nhà sự nghiệp bắt đầu lại bằng tay trắng cắm cúi chí thú làm ăn cắt ca cắt củm xây dựng lại những căn nhà tường khang trang hơn. Mỗi người một việc không giống nhau chẳng  hờn giận ghen ghét cho đến mấy mười năm sau cũng còn nhắc nhở về nhau. Những thằng bạn cùng lứa tuôi gọi nhau bằng mày tao ngày ngày cùng nhau chơi những trò chơi bắn bi đánh đáo..mà ngày ấy thằng nhỏ nào cũng biết thậm chí nhớ cả những lần gây gổ đánh nhau vì một chuyện chẳng là gì dám đem tên ba mẹ mình ra trêu chọc. Nhớ cô bé hàng xóm có gương mặt đẹp đôi mắt to tròn   hiền hòa ngồi bên cửa sổ nhìn chúng tôi chơi đùa mới chuyển về ở trọ bên hàng xóm mới kịp làm quen.

Thương về ngôi trường tiểu học khi xưa ta hay nô đùa trong giờ chơi với những cây điệp vào ngày hè hoa đỏ rực sân trường cây da thật lớn có từ hồi nào không thắng nhóc nào biết chúng tôi hay nghịch trong giờ chơi bên gốc cây đầy bóng râm. Nhớ về chuyện tập chạy xe đạp với thằng bạn có chiếc xe con con dành cho những thằng bé. Những buổi trưa đi học sớm cùng với mấy thằng bạn leo trèo hái trái me keo nơi nhà thầy Trường những trái hình dáng giống trái me có hạt đen tuyền cơm trắng muốt ăn ngòn ngọt khi còn xanh ăn rất chát ấy vậy mà chúng tôi những thằng nhỏ nghịch ngợm hay leo trèo thích lắm.

Khi lớn hơn một tí chúng tôi không còn đi học mặc quần tà lỏn mà phải là quần Tây màu xanh dương áo trắng có thể dài hoặc ngắn tay. Ngày ấy vào lớp đệ thất (lớp 6)trường công khó lắm phải thi tuyển không như bây giờ có học là có lên lớp tôi là một trong những thằng nhỏ học kém phải học trường tư sau đó qua lớp bảy mới được vào lớp  bán công. Ngôi trường Trung học mang hoài trong tôi nhiều kỷ niệm cho đến bây giờ. nơi ấy giờ ra chơi đầy bóng áo trắng bay bay trong gió những thằng con nít mới nhớn cũng hay đứng nhìn bình phẩm các em rồi gán ghép em này thằng nọ cho vui thế thôi chứ chẳng ý gì ấy vậy mà cũng có anh chàng ngu ngơ tèm tèm viết thư gởi em bị chúng tôi bắt gặp hồ làm nôi dung chọc ghẹo cho các bạn cả một thời gian dài. Ngày ấy chúng tôi có ngu ngơ hay không cũng không biết nữa khi bị lũ con gái lớp A2 táo tợn rủ mấy thằng nhóc hay chọc ghẹo xuống bụi tre của trường đánh nhau anh nào cũng trốn tiệt từ đó không dám hó hé với mấy bà chằng. Trong lớp có một em xinh nhất từ nơi khác mới chuyển về mà khi nói chuyện lại dễ thương ai cũng gọi là anh xưng là mình thế mới chết lũ con trai lớ ngớ anh nào cũng thích gần như chàng nào cũng si mê. Đó là năm lớp chin mọi câu chuyện nhớ thương dồn hết vào năm này ngày Noen đúng đêm hai bốn không biết vì lý do gì tất cả các bạn những thằng con trai trong lớp kéo đến nhà hai mươi mấy con nít như đủ cả thế rồi chúng tôi bày cuộc nhậu chuyện trò râm ran đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất mạnh ai dành lấy nói nói cho bằng được thế rồi có anh chàng lớn tuổi tự nhiên hỏi:

-"Có thằng nào biết nhà em B...không?". Cả nhóm nghe mà im thin thít không phải không ai biết mà chỉ nghhoặc không biết nó muốn nói chuyện gì chuyện này dẫn tới đâu thật kì lạ. Rồi có đứa lên tiếng hỏi lại

-" Biết để làm gì?" .

-" Xuống nhà chơi chứ làm gì?"Rồi có thằng lên tiếng.

-" Mày dám không?

 Thế là cả lủ đều im lặng tửơng chừng con muổi bay qua ai cũng nghe thấy ai cũng đều có suy nghĩ riêng mình em thì thích thế thôi chứ nào ai dám chọc ghẹo nhỡ....Tất cả lại tiêp tục uống được chừng một li rượu làm hừng hừng khí thế anh nào cũng muốn biệu lộ tính khí anh hùng của thằng con trai nhất là khi nghe câu nói khích của thằng bạn. Ban đầu tao chẳng đi đâu giờ nhất loạt cùng nhau đi hết chúng tôi hai mươi mấy thằng vừa đi vừa nói vừa la inh ỏi ai cũng xem chúng tôi làm gì mà hăng hái vui vẻ vậy. Chỉ một đoạn đường ngắn đến  nhà em lại thêm một màn đùn đẩy khi nảy hăng hổ bao nhiêu giờ lại rụt rè bấy nhiêu. Không ai dám vào nhà.

‘Hôm trước đứa nào nói đến nhà em chơi rồi giờ vào trước đi? Cả một lủ choi choi không anh nào dám nhận cả vậy mà khi đi học nổ lên thế này thế nọ ra vẻ ta hay. Thấy đám đông trước nhà lùm xùm ba của em đứng ngay cửa quát lên âm thanh thật dữ dội như hăm he lủ nhóc tì

 -"Đứa nào đó?"Nói thế rồi thôi đi vào nhà không hiểu ông say hay tỉnh mà khi bước ra hiên nhà chỉa khẩu súng lên trời bắn một loạt đoạn. Tiếng la của ông giờ đây thêm tiếng súng cả  một bọn trẻ hoảng hồn vụt bỏ chạy  nhanh bất ngờ trên đường về còn kể cho nhau nghe tâm trạng mình lúc ấy anh nào cũng tự cười bản thân mình ra chiều thích thú cái lần đầu tiên trong đời đi ghẹo gái.

Hôm sau đi học cả bọn con trai nhìn nhau mĩm cười khi thấy đám con gái trong lớp cùng nhau thì thầm to nhỏ.

Ngày tết đến việc thi đệ nhất cá nguyệt đã xong (học kì) lần đầu tiên sau bao nhiêu năm   trường tổ chức buổi cắm trại tất niên cho toàn thể học sinh trong trường học sinh lớp tôi cũng như các lớp khác nô nức lắm ai cũng như ai hăm hở chuẩn bị mọi thứ đâu ai biết rằng năm học ấy là năm học cuối cùng li tán có những người bạn sau này không còn gặp lại.

Còn và còn nhiều câu chuyện khác về thầy cô về các bạn những người cùng tôi hít thở không khí cùng bầu trời quê hương Để rồi ngày tháng qua mau với những vô tư thời con nít ai cũng có để mà nhớ mà thương mang theo suốt đời mình

                                                                                    

                                                                                                         Nguyên Lộc 

XA QUÊ

Quê hương ai cũng có một điều gì đó về quê mình anh chị  tôi và chúng ta đều như thế cả. Mỗi người khi ra đi phải rời xa quê mình đều có những lí do khác nhau thậm chí người ở lại cũng có lí do riêng mình. Ai cũng yêu thương nơi mình sinh ra lớn lên cho nên lúc nào đó khi buồn hoặc khi vui đều nhắc đến quê mình với tấm lòng thân thương trìu mến dẫu là cảnh khổ hay hình ảnh vui ta đều san xẻ. Không biết mọi người ra sao chứ riêng tôi chỉ xa nơi này có ba năm thôi ba năm ấy trong tôi nó dài dằng dặc lúc nào cũng nhớ cũng thương những điều tốt đẹp và ngay cả những cái xấu trên quê hương này.

Một vùng đất  đỏ bazan với những con đường hết lên rồi xuống dốc chỉ có dốc mà thôi chúng tôi thường hay trêu đi xe đạp lên không cần thắng xuống không cần đạp vẫn theo ý mình cao su trải dài đến tận cuối chân trời một màu xanh xanh ngắt của sự sống.Những ngày nghỉ học rủ rê mấy thằng bạn chung lớp hẹn hò vô nhà thằng bạn nơi Quản lợi đường đi không xa lắm d9nh2 đi bộ con dường đi không thèm đường nhựa mà chọn con đường tắt ngang qua rừng cao su đường chỉ là lối mòn công nhân đi cạo trút mủ cứ gập ghènh lên xuống đôi khi còn vấp ngã khi ngã đã đau còn bị bạn cười thật xấu hổ cho những chàng trai ngoài phố chợ. Phải chi đi một lèo cho cam đàng này ghé lột mủ dây còn trên cây cuốn lại đem về nhà làm xe kéo chơi hoặc mùa hạt nô vỏ của nó cứng tách ra trông giống mặ người dùng hai mảnh ghép vào nhau thành chong chóng tổi quay vù vù thích  chí lắm cái hột dùng tre và chỉ làm chong chóng máy bay thôi lắm thứ trò chơi phải vậy thôi đâu vào đến nhà bạn chơi chưa đủ lâu lâu mới có dịp mà thông cảm rủ bạ bẻ xuống vướn hơi xa đấy xa thì xa có ăn được rồi ừ thì đi giờ đang là mùa mít cả lủ chỉ cần hai trái đủ rồi không lẽ đi về không hà tặng thêm mỗi đứa một trái về gọi là quà của bạn tối về có đau bụng Tào tháo rượt đừng kêu khổ. Bạn be là thế đấy chỉ nghĩ đến chơi và ăn mà khi có ăn được rồi thấy rảnh là hùa nhau "Vô mày chơi nũa nhe!" câu hỏi ghe mà nhói tim run sợ lủ bạn bè.

 Quê hương chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mưa với nhiều ngày dai dẳng rả rít lải nhải mưa dầm dề ướt át than van cho những mối tình tan vở   bầu trời xám xịt khóc thương nhớ nhung u hoài lần tìm không thấy không thấy ánh mặt trời mặt đất bùn lầy nhảo nhoét níu lấy chân người.mưa dồn lại chảy thành dòng như suối lôi theo rác mang những thứ thừa thải trong cuộc đời vào những miệng cống rủ rê dụ dỗ chen chúc nhau trong cái mồm há hốc toang hoác không biết bao nhiêu là đủ.  Đi học đầy gian khổ áo thì trùm kín từ đầu đến chân thế mà đến trường vẫn ướt hay so sánh như chuột lột. nếu nó ướt hai chân đỡ khổ sắn quần lên đàng này gió thổi tạt nước mưa vào trong cổ thế là áo trắng trở thành áo da ngồi trong lớp người nhẹp lạnh buốt run lập cập ngồi mà chờ hơi nóng trong người toả ra cho khô thôi thì chịu vậy chứ không có cách nào tốt hơn cả. Dấy là những anh chàng sống ngoài đường nhựa chứ mấy chàng ở trong vướn trời mưa đường trơn té lên té xuống lộp độp khổ sở trầy trật ra đến trường là cả một kì công dẫu cho cái áo trắng giờ nhuộm màu của đất thành áo cháo lòng chẳng có gì buồn học chữ có thêm chữ nhẫn trong tâm ai ở xứ này mà chẳng thế.  Nắng hình như mặt trời chiếu thẳng vuông góc với vùng này hay sao ấy nóng` khủng khiếp có bao nhiêu lửa dồn hết vào cái xứ này trang trải đều ra rộng khắp nắng chẳng tha thứ gì lá khô héo ũ rủ sưng xỉa trách cứ mặt trời mặt đường nhưa nhảo ra dẻo kẹo đóng dấu bàn chân cái nóng tưởng chừng nào bỏ trứng vào túi áo đi ra ngoài nắng coi chừng chín ăn được luôn khỏi cần nấu dòng suối đi ngang qua thị xã cạn kiệt trơ ra sình lầy rác rến ngay trên chổ mấy bửa trước còn là vũng nước nho nhỏ mà giờ thành vũng bùn loang loáng đôi chổ nức nẻ gió chẳng hay gì chỉ toàn hơi nóng làm da khô thêm mông mốc người choắt lại héo gầy đôi lúc bụi và gió hợp cùng nhau tạo nên những điệu vũ trên trời xanh trong veo rác rến theo cơn gió bay bay cứ xoay xoay mãi đưa về chốn trời xa. Nhà cửa phố xá nhuộm mọt màu đỏ ối như thời gian lâu lắm rồi không ai chăm sóc vậy mà trước đây người ta sơn vôi màu trắng màu vàng đấy chứ. Nhớ nắng với mưa mới lạ.

Thương con dường từ nhà đến chợ về sáng trời còn tối lắm những căn nhà hai bên đường còn đang ngáy ngủ những người trồng rau cải với quang gióng nặng kĩu kịt cùng ánh đuốc bập bùng chập chờn như ánh ma trơi lởn vởn nơi trẩn thế họ chuyện trò râm ran cái âm thanh lao xao xen hơi thở  mệt nhoc tiếng lóc cóc bánh xe tự chế lăn trên đường mang đầy hy vọng đượctrúng buổi chợ có  nhiều tiền đầy hi vọng. Nơi đó những buổi trưa đi ngang qua có sòng tài xỉu bông vụ mà lâu lâu cũng có ghé dòm vào với những tiếng chưởi thề gây gổ loạn xị. Thương con đường Đại lộ hoàng hôn hai bên là hai hàng cây huỳnh liên bông vàng rực trái của nó làm đồ gỏ nhịp song loan nơi đó có tượng Chúa Kito dang tay chờ đón đôi tình nhân thương yêu hò hẹn. Công viên Tao phùng để mọi người gặp gỡ trong những ngày vui. Đồi Đồng long với sườn đồi thoai thoải bên cạnh là ruộng lúa một vụ vào ngày gần tết chín  vàng cả chân đồ. Thương con đường đến trường có cây hoàng lan của nhà nào đó sáng sáng toả hương thơm quyến rủ đê mê suốt cả con đường. Nhớ sự cám dỗ của ông bán kem cây dụ dỗ bằng những mản biểu diễn chạy xe đạp như gánh xiếc trẻ con xúm xít reo hò thán phục tưởng thưởng bằng việc ủng hộ mua thùng kem hết sạch. Nhớ thương nhiều lắm

Chợ là nơi hằng ngày tôi đến vào mỗi buổi sáng buổi chiều phụ cha mẹ dọn hàng nơi đó có biết bao người thân quen một ông lão cao lêu khêu lúc nào cũng đội chiếc nón lá xùm xụp chuyên rình mò trôm vặt. Chợ có một anh làm nghề khuân vác. đẩy xe ba gát hay hát nghêu ngao bài sáu câu vọng cổ "Tình anh bán chiếu"trong cơn say.. Người chị bán bún riêu kế bên nhà cứ sáng sớm bắt tôi phải mua mở hàng lấy may trong   làm cho tôi ngán ngược hay bà mập thù lù ăn xin trong chợ đi không nổi mà lết trên cái vỏ xe củ lỉ mòn vẹt vì thân năng kéo lê miêng ê a than van  rầu rỉ gợi lòng thương cảm. Những người cạo mủ quen biết gia đình từ khi nảo khi nao cứ tới chủ nhật kì lương ùn ùn kéo nhau ra chợ mua hàng trên những chiếc xe thường ngày chở mủ. Những người dân lao động vất vả ngày ngày cắm cúi bên gốc cây cho dòng sữa trắng họ đi thật đông như trải hội hàng hóa ngày hôm đó có cái gì và có bao nhiêu cũng hết người bán người mua đều hể hả .Xấu có tốt có vui có buồn có tất cả chỉ mà nhớ

Nhớ về những người trong xóm đã từng chịu vất vả nhọc nhằn sau khi bị tai nạn cháy nhà sự nghiệp bắt đầu lại bằng tay trắng cắm cúi chí thú làm ăn cắt ca cắt củm xây dựng lại những căn nhà tường khang trang hơn. Mỗi người một việc không giống nhau chẳng  hờn giận ghen ghét cho đến mấy mười năm sau cũng còn nhắc nhở về nhau. Những thằng bạn cùng lứa tuôi gọi nhau bằng mày tao ngày ngày cùng nhau chơi những trò chơi bắn bi đánh đáo..mà ngày ấy thằng nhỏ nào cũng biết thậm chí nhớ cả những lần gây gổ đánh nhau vì một chuyện chẳng là gì dám đem tên ba mẹ mình ra trêu chọc. Nhớ cô bé hàng xóm có gương mặt đẹp đôi mắt to tròn   hiền hòa ngồi bên cửa sổ nhìn chúng tôi chơi đùa mới chuyển về ở trọ bên hàng xóm mới kịp làm quen.

Thương về ngôi trường tiểu học khi xưa ta hay nô đùa trong giờ chơi với những cây điệp vào ngày hè hoa đỏ rực sân trường cây da thật lớn có từ hồi nào không thắng nhóc nào biết chúng tôi hay nghịch trong giờ chơi bên gốc cây đầy bóng râm. Nhớ về chuyện tập chạy xe đạp với thằng bạn có chiếc xe con con dành cho những thằng bé. Những buổi trưa đi học sớm cùng với mấy thằng bạn leo trèo hái trái me keo nơi nhà thầy Trường những trái hình dáng giống trái me có hạt đen tuyền cơm trắng muốt ăn ngòn ngọt khi còn xanh ăn rất chát ấy vậy mà chúng tôi những thằng nhỏ nghịch ngợm hay leo trèo thích lắm.

Khi lớn hơn một tí chúng tôi không còn đi học mặc quần tà lỏn mà phải là quần Tây màu xanh dương áo trắng có thể dài hoặc ngắn tay. Ngày ấy vào lớp đệ thất (lớp 6)trường công khó lắm phải thi tuyển không như bây giờ có học là có lên lớp tôi là một trong những thằng nhỏ học kém phải học trường tư sau đó qua lớp bảy mới được vào lớp  bán công. Ngôi trường Trung học mang hoài trong tôi nhiều kỷ niệm cho đến bây giờ. nơi ấy giờ ra chơi đầy bóng áo trắng bay bay trong gió những thằng con nít mới nhớn cũng hay đứng nhìn bình phẩm các em rồi gán ghép em này thằng nọ cho vui thế thôi chứ chẳng ý gì ấy vậy mà cũng có anh chàng ngu ngơ tèm tèm viết thư gởi em bị chúng tôi bắt gặp hồ làm nôi dung chọc ghẹo cho các bạn cả một thời gian dài. Ngày ấy chúng tôi có ngu ngơ hay không cũng không biết nữa khi bị lũ con gái lớp A2 táo tợn rủ mấy thằng nhóc hay chọc ghẹo xuống bụi tre của trường đánh nhau anh nào cũng trốn tiệt từ đó không dám hó hé với mấy bà chằng. Trong lớp có một em xinh nhất từ nơi khác mới chuyển về mà khi nói chuyện lại dễ thương ai cũng gọi là anh xưng là mình thế mới chết lũ con trai lớ ngớ anh nào cũng thích gần như chàng nào cũng si mê. Đó là năm lớp chin mọi câu chuyện nhớ thương dồn hết vào năm này ngày Noen đúng đêm hai bốn không biết vì lý do gì tất cả các bạn những thằng con trai trong lớp kéo đến nhà hai mươi mấy con nít như đủ cả thế rồi chúng tôi bày cuộc nhậu chuyện trò râm ran đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất mạnh ai dành lấy nói nói cho bằng được thế rồi có anh chàng lớn tuổi tự nhiên hỏi:

-"Có thằng nào biết nhà em B...không?". Cả nhóm nghe mà im thin thít không phải không ai biết mà chỉ nghhoặc không biết nó muốn nói chuyện gì chuyện này dẫn tới đâu thật kì lạ. Rồi có đứa lên tiếng hỏi lại

-" Biết để làm gì?" .

-" Xuống nhà chơi chứ làm gì?"Rồi có thằng lên tiếng.

-" Mày dám không?

 Thế là cả lủ đều im lặng tửơng chừng con muổi bay qua ai cũng nghe thấy ai cũng đều có suy nghĩ riêng mình em thì thích thế thôi chứ nào ai dám chọc ghẹo nhỡ....Tất cả lại tiêp tục uống được chừng một li rượu làm hừng hừng khí thế anh nào cũng muốn biệu lộ tính khí anh hùng của thằng con trai nhất là khi nghe câu nói khích của thằng bạn. Ban đầu tao chẳng đi đâu giờ nhất loạt cùng nhau đi hết chúng tôi hai mươi mấy thằng vừa đi vừa nói vừa la inh ỏi ai cũng xem chúng tôi làm gì mà hăng hái vui vẻ vậy. Chỉ một đoạn đường ngắn đến  nhà em lại thêm một màn đùn đẩy khi nảy hăng hổ bao nhiêu giờ lại rụt rè bấy nhiêu. Không ai dám vào nhà.

‘Hôm trước đứa nào nói đến nhà em chơi rồi giờ vào trước đi? Cả một lủ choi choi không anh nào dám nhận cả vậy mà khi đi học nổ lên thế này thế nọ ra vẻ ta hay. Thấy đám đông trước nhà lùm xùm ba của em đứng ngay cửa quát lên âm thanh thật dữ dội như hăm he lủ nhóc tì

 -"Đứa nào đó?"Nói thế rồi thôi đi vào nhà không hiểu ông say hay tỉnh mà khi bước ra hiên nhà chỉa khẩu súng lên trời bắn một loạt đoạn. Tiếng la của ông giờ đây thêm tiếng súng cả  một bọn trẻ hoảng hồn vụt bỏ chạy  nhanh bất ngờ trên đường về còn kể cho nhau nghe tâm trạng mình lúc ấy anh nào cũng tự cười bản thân mình ra chiều thích thú cái lần đầu tiên trong đời đi ghẹo gái.

Hôm sau đi học cả bọn con trai nhìn nhau mĩm cười khi thấy đám con gái trong lớp cùng nhau thì thầm to nhỏ.

Ngày tết đến việc thi đệ nhất cá nguyệt đã xong (học kì) lần đầu tiên sau bao nhiêu năm   trường tổ chức buổi cắm trại tất niên cho toàn thể học sinh trong trường học sinh lớp tôi cũng như các lớp khác nô nức lắm ai cũng như ai hăm hở chuẩn bị mọi thứ đâu ai biết rằng năm học ấy là năm học cuối cùng li tán có những người bạn sau này không còn gặp lại.

Còn và còn nhiều câu chuyện khác về thầy cô về các bạn những người cùng tôi hít thở không khí cùng bầu trời quê hương Để rồi ngày tháng qua mau với những vô tư thời con nít ai cũng có để mà nhớ mà thương mang theo suốt đời mình

                                                                                    

                                                                                                         Nguyên Lộc

More...