MỚI XEM ẢNH LIÊN VÀ CÁC BẠN THBL

Ngày 7/5/2011 Liên tổ chức mừng thôi nôi cho cháu nội NHẤT SANG tại Saigon

CÁC BẠN CỰU HS THBL có đến dự

Mời các bạn xem ảnh tại:

http://www.flickr.com/photos/sweety_lien/

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7634','5qnt1mqema2s6mpmv8knfslpr5','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 10:45:39','/a298704/moi-xem-anh-lien-va-cac-ban-thbl.html')