TÌM THẦY CÔ

Mai Thị Mùi (Xa Cam )


MAI THỊ MÙI muốn tìm CÔ VỮNG và THẦY NGÀ
THẦY CÔ TRƯỚC NĂM 1972 DẠY TẠI TIỂU HỌC AN LỌC

CÔ VỮNG dạy MÙI năm lớp 5

sau đó Thầy Cô đổi về BÌNH DƯƠNG

NAY MÙI MUỐN TÌM THẦY CÔ AI BIẾT TIN VỀ THẦY CÔ XIN CHO BIẾT

CHÂN THÀNH BIẾT ƠN