TÌM THẦY CÔ

Mai Thị Mùi (Xa Cam )


MAI THỊ MÙI muốn tìm CÔ VỮNG và THẦY NGÀ
THẦY CÔ TRƯỚC NĂM 1972 DẠY TẠI TIỂU HỌC AN LỌC

CÔ VỮNG dạy MÙI năm lớp 5

sau đó Thầy Cô đổi về BÌNH DƯƠNG

NAY MÙI MUỐN TÌM THẦY CÔ AI BIẾT TIN VỀ THẦY CÔ XIN CHO BIẾT

CHÂN THÀNH BIẾT ƠN

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7634','evqrkq0vvqka2220u8j6k8upo1','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 10:45:00','/a296706/tim-thay-co.html')