RA MẮT BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CỰU HỌC SINH THBLSáng thứ bảy 16/4/2011 tại AnLộc Bình Long lễ ra mắt Ban vận động thành lập
Hội Cựu Học sinh Trung Học Bình Long đã thành công tốt đẹp

.Theo quyết định cho phép thành lập ban vận động anh Trần Đại Thắng là trưởng
ban và có 10 thành viênBlog xin chào mừng và chúc Ban vận động hoạt động thành côngcác bạn vào xem hình tại http://www.flickr.com/photos/doanvantiep2011hay vào
album trang 12 13 

TV Duong

RA MẮT BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CỰU HỌC SINH THBL

Hoi Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Binh Long sau khi thanh lap co nam trong MTTQVN/TXBL ?!